Hör det direkt från våra kunder

Upptäck hur Pinewood DMS kan hjälpa dig som återförsäljare.

Petter Johannessen, CEO

Porsche Center Oslo

Porsche-Logo

”Porsche Center Oslo introducerade Pinewood DMS i augusti 2019 och målet var att få en bättre integration med vår tillverkares system och skapa en effektivare vardag för våra anställda med bättre arbetsflöde, högre kvalitet på utfört arbete samt att skapa bättre kundupplevelser. Det finns alltid utmaningar med att implementera ett nytt DMS, men Pinewood har varit intresserad av att anpassa och vidareutveckla systemet till förmån för oss som kund. Själva systemet är väldigt processorienterat och kräver noggrannhet och holistisk användning, men ger också en bättre överblick och högre kvalitet på det som skapas. Vi är fortfarande i en fas där vi hela tiden utnyttjar fördelarna med övergången till Pinewood och är mycket nöjda med att ha ett system som uppfyller alla våra behov inom avdelningar och funktioner. ”

Inge Zeiner, Admin Director & CEO

Autozentrum Holding AS

Porsche-Logo

”Porsche i Norge har använt Pinewoods system för återförsäljare i över ett år. Systemet ger en bra översikt över fordonen och ger värdefull information under hela processen. Databasen utgör en mycket bra grund för rapportering, analys och ekonomisk förvaltning. Nyligen bytte importföretaget också till samma system och under övergångsperioden har Pinewood varit en värdefull sparringpartner. Vi ser fram emot ytterligare bra samarbete. ”

Scroll to top