Om Pinewood Technologies PLC

  • Pinewood tillhandahåller återförsäljarhanteringsprogramvara och supporttjänster till bilhandlare i Sverige och internationellt.
  • Pinewood Technologies Northern Europe AB är ett dotterbolag till Pinewood Technologies PLC som jobbar med expansionen i de nordiska länderna.
  • Pinewoods innovativa återförsäljarhanteringssystem, Pinewood DMS, är en webbaktiverad plattform utformad med tillverkargränssnitt och moduler för fordonsförsäljning,   marknadsföring,servicemarknad och ekonomi.
  • Pinewood är ISO27001- och ISO9001-ackrediterat och är också en ackrediterad Microsoft Gold Partner för flera kompetenser – den högsta nivån som bara kan uppnås med en stark grund av erfarenhet och ett engagemang för att omfamna ny teknik, medarbetarcertifieringar, kundreferenser, tillfredsställelse undersökningar och systemtester.
  • För mer information besök www.pinewooddms.se

För press- och mediefrågor:

info@pinewooddms.se

Scroll to top