Ekonomi

Levande, fullständigt integrerad bokföringsprogram

En komplett översikt för hela din verksamhet

Flera bankkonton och valutor tillgängliga

Kontrollera dina inköp, försäljning och huvudbok på en gång

Direkt finansiell information och omfattande rapporteringsverktyg ger en fullständig bild av ditt företag. Med hantering av tillgångar, inköpsorder och direktredovisning kan du rapportera i realtid utan att slutdatum eller batchbehandling behandlas. Förbättra effektiviteten och minimera administrationen i hela din företagsstruktur.


» Enkel navigering för redovisning


» Lätt att använda med hög effektivitet och låg administration


» Direktdebitering och autobetalningar


» Flera bankkonton och valutor


» Avstämning med kontoutdrag


» Kapitalförvaltning


» Nominell huvudbok med analys av kostnadscenter


» Kreditkontroll på företagsnivå

Accounts surfact pro
Scroll to top