Vi arbetar med över 50 biltillverkare

Bilmärken

Kommersiella fordonstillverkare

Motorcykeltillverkare

Vi gör ett brett utbud av tidsbesparande tillverkarintegrationer

Fordonsförsäljning

 • Internetförfrågningar
 • Testkörningar
 • Online fordonslager
 • Finansiering
 • Försäljningsoffert
 • Order
 • Prislista
 • Orderstatus
 • Fakturering
 • CRM-data
 • Försäljningsaktiviteter
 • Importuppföljningar och registreringar

Reservdelar

 • Märkespriser
 • Order
 • Påfyllning
 • EPC
 • Skicka anteckningar
 • Streckkoder
 • Tillgänglighet och önskemål om reservdelar
 • Webbshop

Verkstad

 • Påminnelser
 • Serviceavtal
 • Listprissättning
 • Nyckelläsare
 • Funktionskoder
 • Tider
 • Aktivitetsdata
 • Tekniska informationssystem
 • Hantering av garantiärende på importör/återförsäljare

Ekonomi

 • Garanti SBI-betalningar
 • Delfakturering
 • Månatliga kontorapporter
 • Matchning av fakturor
 • Dokument

Integration är mycket mer än regelefterlevnad

Vårt dedikerade tillverkarintegrationsteam arbetar kontinuerligt med att utveckla de senaste integrationerna och specifikationsändringarna i tillverkarsystemen. Genom en serie nära samarbetsförhållanden är vi stolta över att erkännas av viktiga tillverkare som ledare för samskapande av processflöden. Vi kan ofta ligga i framkant när det gäller att kartlägga hur nya standarder kommer att tolkas genom programvara för att leverera den starkaste lösningen för alla inblandade parter. Detta fördelaktiga kunskapsutbyte har hjälpt oss att erbjuda franchisespecifika lösningar som snabbt kommer till marknaden.

I nära samarbete med andra produktutvecklingsteam är våra integrationer alltid konstruerade för att positivt påverka relevanta delar av vår lösning. Deras integrationsmetoder är utformade för att förbättra hela den relaterade processen. Nya standarder från tillverkare ger ofta en möjlighet att se över hela avdelningsprocessen, ändra och justera för ökade vinster samt hjälpa till att kontinuerligt utveckla återförsäljarnas arbetssätt.

Scroll to top